Strak inlijstwerk, daar komt wat bij kijken

Om een werk mooi strak in een lijst te kunnen zetten, zal het soms opgespannen of opgeplakt moeten worden. Het grote verschil tussen deze bewerkingen is dat het werk bij opspannen slechts aan de rand wordt vastgezet (bijvoorbeeld bij een canvas doek of borduurwerk), terwijl het bij opplakken op een volledig klevende ondergrond bevestigd zit. Een derde manier om een werk zo vlak mogelijk in te lijsten is door het met minimale bevestiging te laten hangen aan zijn eigen gewicht. Ter illustratie enkele voorbeelden wanneer wij welke methode toepassen.

Opplakken wordt alleen toegepast bij reproduceerbare werken. Denkt u bv. aan posters in grote oplage of aan foto’s. Loshalen zal altijd lijmsporen nalaten en in vrijwel alle gevallen zelfs betekenen dat het werk onherstelbaar beschadigd raakt. Het toepassen van een niet-reversibele (omkeerbare) methode als opplakken kan wat ons betreft dan ook alleen bij vervangbare werken. Onze warme vacuumpers garandeert in veruit de meeste gevallen dan een mooi en strak resultaat. Vertoont het aangeleverde werk knikken of (lichte) vouwen, dan zullen deze gebreken na opplakken in de pers vaak minder opvallen maar niet verdwijnen.

Van opspannen is bijvoorbeeld sprake bij canvas doeken. Deze worden op een houten spieraam gespannen en op de zijkant of achterkant van het raam vastgeniet.

Bij borduurwerken en andere textielkunst gebruiken wij conserverende of museale dragers en opspan-methodes met alleen rand- of puntbevestiging om zo de reversibiliteit te waarborgen. De spanning wordt afgestemd op wat voor een bepaald werk noodzakelijk en aanvaardbaar is.

Ook bij originele kunst op papier streven we naar een zo strak mogelijk resultaat. Papieren werken die uniek zijn of een beperkte oplage hebben (dus werken die niet 1-op-1 gereproduceerd kunnen of mogen worden) plakken wij in onze lijstenmakerij niet op, tenzij dit uitdrukkelijk met u wordt overeengekomen. Dit geldt ook voor werken met een hoge (emotionele) waarde. Opplakken zou tot een waardevermindering van het kunstwerk leiden omdat het na deze toepassing niet meer origineel is. Wij gaan er bij deze werken vanuit dat ze teruggegeven kunnen worden in exact dezelfde staat als waarin wij ze hebben gekregen. Een werk uit deze categorie bevestigen wij reversibel op een conserverende of museale ondergrond. De bevestigingspunten houden we zo minimaal mogelijk. Het uitgangspunt is dat het werk geen nadelige gevolgen ondervindt van de bewerking en altijd weer teruggebracht kan worden in de oorspronkelijke staat.

Er zijn meerdere bevestigingsmethodes mogelijk en wij bekijken per werk wat de beste manier is om het werk op zijn plaats te houden. Wij kunnen pas precies beoordelen welke bewerking we gaan toepassen als we het werk gezien en in handen hebben gehad. Als Guild Certified Framer kiezen wij voor kwaliteit en verantwoord inlijsten. Voor u betekent dat een inlijsting waar u gedurende lange tijd plezier van zult hebben.

Bewerkingen onderaan 1
Bewerkingen onderaan 2
Bewerkingen onderaan 1
Bewerkingen onderaan 1

Uw werk is het waard!